Het Bestaan Uit Allen
Afstudeerproject Luca Oosterloo 2023
ArtEZ University Of The Arts Zwolle Graphic Design

Het Bestaan Uit Allen is een manifestatie en verkondiging van een nieuw tijdperk; het Symbioceen. Binnen dit tijdperk bestaan mens, natuur en technologie in wederzijdse afhankelijkheid, binnen dynamische netwerken. Het doel is om de huidige dominante Modernistische ideologie – het Antropoceen –, waarin de mens de Aarde beschouwt als een verlengstuk van zijn eigen handelen, te doorbreken. Om deze transitie te realiseren, is een radicaal nieuw perspectief nodig waarin zowel menselijke als anders-dan-menselijke entiteiten door wederzijdse afhankelijkheid de ruimte en mogelijkheden krijgen om op aarde te leven. Het project bestudeert en benadrukt het belang van de transitie richting het Symbioceen om zo gezamenlijk toe te kunnen werken naar een ‘Bestaan Uit Allen’.

index image

Het Bestaan Uit Allen
Afstudeerproject Luca Oosterloo 2023
ArtEZ University Of The Arts Zwolle Graphic Design

Het Bestaan Uit Allen is een manifestatie en verkondiging van een nieuw tijdperk; het Symbioceen. Binnen dit tijdperk bestaan mens, natuur en technologie in wederzijdse afhankelijkheid, binnen dynamische netwerken. Het doel is om de huidige dominante Modernistische ideologie – het Antropoceen –, waarin de mens de Aarde beschouwt als een verlengstuk van zijn eigen handelen, te doorbreken. Om deze transitie te realiseren, is een radicaal nieuw perspectief nodig waarin zowel menselijke als anders-dan-menselijke entiteiten door wederzijdse afhankelijkheid de ruimte en mogelijkheden krijgen om op aarde te leven. Het project bestudeert en benadrukt het belang van de transitie richting het Symbioceen om zo gezamenlijk toe te kunnen werken naar een ‘Bestaan Uit Allen’.